Thursday, November 13, 2008

Places I have been within Italy

Rome
Tuscania
Tarquinia
Viterbo
Montalto
Sorrento
Drove through Naples
Island of Capri
Vesuvius
Pompeii
Florence
Pisa
Cinque Terre
Perugia
Orvieto
Lake Bolsena

No comments: